Sotilaat Metsaetoeissae

Sotilaat metsätöissä

Tehtävä

Aluksi on 8 sotilasta rivissä, kaksi puuta pystyssä ja yksi tukki.

Tehtävänä on laittaa sotilaat ja kaksi puuta tukin päälle siten, että pysyvät siellä ilman tukea.

'==========================

Tässä on pieni kuvallinen kertomus ratkaisusta

sotilaat1.jpg

Tässä sotilaat ovat menneet nukkumaan puun päälle, sotilaallisesti tietysti, siten että joka toinen
nukkuu puun oikealla puolella ja joka toinen puun vasemmalla puolella.

sotilaat3.jpg

Sitten yöllä tulee suuri myrsky ja puu kaatuu kaikkien sotilaiden yli

sotilaat2.jpg

Tässä on tehtävää varten tehty malli

sotilaat5.jpg

Tässä on ratkaisu

' ============================

Miten mitata hitsauskoneen virta jatkuvasti.

Tässä voi käyttää mittauksessa esim. Probyten MrSmart -anturia.

hitsauskone.jpg

Käytetään releen käämiä anturina, joka mittaa hitsausvirran.
Signaali tasauunnataan ja suodatetaan.
Signaali kalibroidaan R1 vastuksella sopivaan 5V arvoon.

Pekka OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License