Releohjaus

Kahden releen ohjaus 9600 baudilla.
Tietoliikenne on valmiina.

Releohjaus.jpg

Ohjelma

Ensin lähetysohjelma

 /*******************************************************
 File: d:\pic\2016\amateur\releohjaus\relelähetys.c
 Date 21.12.2016
 Projekti: Releohjaus lähetys 9600 buadia 

 Sanoma #11$ on molemmat  releet päälle
 Sanoma #01$ on esnimmäinen rele  pois päältä, toinen päällä
 Sanoma #10$ on ensimmäinen rele  päällä, toinen pois
 Sanoma #00$ on molemmat  releet pois 

********/

 #include <16F886.H>

#use delay(clock=8M,restart_wdt)
#define ON 0
#define OFF 1
#BYTE OPTION_REG = 0x81 
#BYTE WPUB = 0x95 
#BIT PULLUPSBIT = OPTION_REG.7

#BIT PULLUPB0 = WPUB.0

#BIT PULLUPB1 = WPUB.1
#fuses INTRC_IO,PROTECT,NOWDT,PUT,CPD,NOLVP, NOWRT,BORV21

#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,ERRORS)

#define STARTCHAR '#'
#define ENDCHAR '$'

#define MAX_BUFF 4
#BYTE SSPSTAT =0x94 
 #BYTE SSPCON =0x14 
 #bit SSPEN = SSPCON.5 
#BYTE SSPCON2 =0x91 
#BIT SSPENABLE = SSPCON2.5 
#BYTE CM2CON0 = 0x108 
#BIT  C2ON = CM2CON0.7 
#byte UART = 0xc
#bit  RI = UART.5
#byte TXSTA =0x98
#bit SYNC = TXSTA.4
#BYTE TIMER0 =1
#BYTE PIR1 = 0xc
#BYTE PIE1 = 0x8c
#bit RCIF = PIR1.5
#BYTE RCREG = 0x1A
#BYTE PORTA = 5
#BYTE PORTB = 6
#BYTE PORTC = 7

#bit RB1 = PORTB.1
#bit RB0 = PORTB.0 

void logo ( void) {
 printf("\n"); 
 delay_ms(100); 
 printf("\n\r\nOH3GDO Releohjaus " );
 printf(__DATE__);
 printf("\r\nOhjaussanoma #11$ molemmata päälle  ");
 printf("\r\nOhjaussanoma #00$ molemmat pois  ");

 }

/*********************************
 pura sanoma #11$ 

*****************************/
void  decode_data (void ) {
BYTE  rele1, rele2;

 if(input(PIN_B0) )
  rele1='1'; 
  else 
  rele1 ='0'; 

  if(input(PIN_B1)) 
  rele2='1'; 
  else 
  rele2 ='0'; 

 printf("%c%c%c%c",STARTCHAR, rele1,rele2,ENDCHAR);

}

//*********************
// alusta PIC hardware
//***********************
void PIC_init ( void) {

 setup_ccp1 ( CCP_OFF);
 setup_ccp2 ( CCP_OFF);
 setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
 setup_timer_0 (WDT_2304MS| RTCC_INTERNAL);
 setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 );

 setup_spi (SPI_SS_DISABLED);

 setup_ccp1(CCP_OFF);
 setup_ccp2(CCP_OFF);

 set_tris_a ( 0xFF); // analog RA.0
 set_tris_b (0xFF); // 
 set_tris_c ( 0x80); // 

  C2ON=0; 
  SSPEN =0; 
  setup_comparator (NC_NC_NC_NC); 
 PULLUPSBIT =0; // global Pullupp 
 PULLUPB0 =1; 
 PULLUPB1 =1; 

}

//==========================
// pääohjelma alkaa tästä 
// =================
void main ( void)
{
 logo(); 
 PIC_init();    // alusta PIC hardware 

 while (1) 
 { 
 restart_wdt(); 

  decode_data();
  delay_ms(1000); 
 } // while end
}  

[[code]]
 :1000000001308A007E2900008A068A27C819472203
:100010004F1020296536E5376835E13A7310200026
:10002000B2192D35EF3AEC3AAD1836000D340A34DA
:100030004F3468346A3461347534733473346134E2
:100040006E346F346D3461342034233431343134C0
:10005000243420346D346F346C3465346D346D3435
:1000600061347434613420347034E434E4346C34F6
:100070006C346534203420342034203400340D05B1
:100080004F34EA30F539F330EE37ED30A011301847
:100090002410ED37EC32ED36613A2038EF3473102E
:1000A00020100000253084008313000803196928FC
:1000B0000230F800BF30F7006400F70B5C28F80B43
:1000C0005A289630F700F70B632866286400800BE7
:1000D000582808000B08A4008B13831603178C17ED
:1000E0000C140000000083120313A41B8B170317CA
:1000F0000C087F390319C0280313A40003170D0847
:100100000313A50003170F080313A60024080C1EF1
:1001100087289900250803178D0003132608031765
:100120008F0003130B08A7008B13831603178C177C
:100130000C140000000083120313A71B8B17031776
:100140000C0D0E0D7F390319C0280313A4000317EB
:100150000D080313A50003170F080313A6002408B6
:100160000C1EB0289900250803178D0003132608DC
:1001700003178F008D0A03198F0A03136A280317C8
:10018000031308000A300C1EC32899006430A50030
:100190005220043003178D0000308F0003136A20B3
:1001A000103003178D0000308F0003136A201630C3
:1001B00003178D0000308F0003130B08A4008B136E
:1001C000831603178C170C1400000000831203130E
:1001D000A41B8B1703178C08031906290D0803139A
:1001E000A40003170F080313A50003170C0803133B
:1001F0000C1EF8289900240803178D000313250806
:1002000003178F008D0A03198F0ADC283F308D00F9
:1002100000308F0003136A208A110A12A329F030DC
:1002200097059D05831603170908C0398900031334
:100230001F129F1200300317880003130108C739EB
:100240000F3881003530831290009412A3122308D6
:1002500083168700831223162308831687008312D0
:10026000A311230883168700013083129400003005
:1002700083169400F030831297059D05FF30831696
:1002800085008600803087008312A300031788133F
:10029000031394120317870188018901831603133E
:1002A00081131514951483128A110A12A429831636
:1002B00006148312061C5F293130A40061293030F6
:1002C000A400831686148312861C69293130A50088
:1002D0006B293030A50023300C1E6C2999002408AE
:1002E0000C1E7029990025080C1E742999002430D1
:1002F0000C1E782999008A110A12A62903081F39B1
:100300008300A00183160317871119300313990086
:10031000A6309800903083129800A201A101FF300E
:10032000A300831603170908C039890003131F129D
:100330009F1200300317880083128701880189010A
:1003400083130313C2280F29640057290430A40023
:0E035000FA30A5005220A40BA829A4296300AE
:04400E00242F000655
:00000001FF
;PIC16F886
;CRC=E400 CREATED="23-joulu-16 00:36"

[[/code]]

Sitten vastaanotto-ohjelma

[[code]] 

 /*******************************************************
 File: d:\pic\2016\amateur\releohjaus\relevastaanotin.c
 Date 21.12.2016
 Projekti: Releohjaus vastaanotin 9600 buadia 

 Sanoma #11$ on molemmata releet päälle
 Sanoma #01$ on esnimmäine rele pois päältä, toinen päällä
 Sanoma #10$ on ensimmäinen rele päällä, toinen pois
 Sanoma #00$ on molemmat releet pois 
********/

 #include <16F886.H>
 //#device ADC=10
#use delay(internal,restart_wdt)
#define ON 0
#define OFF 1

#fuses INTRC_IO,WDT,PROTECT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOWRT
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,ERRORS)

short int message_ready=0,message_start =0;

#define STARTCHAR '#'
#define ENDCHAR '$'
#use FIXED_IO( B_outputs=PIN_B0 ,PIN_B1, PIN_B2)  

#define MAX_BUFF 4
#BYTE SSPSTAT =0x94 
 #BYTE SSPCON =0x14 
 #bit SSPEN = SSPCON.5 
#BYTE SSPCON2 =0x91 
#BIT SSPENABLE = SSPCON2.5 
#BYTE CM2CON0 = 0x108 
#BIT  C2ON = CM2CON0.7 
#byte UART = 0xc
#bit  RI = UART.5
#byte TXSTA =0x98
#bit SYNC = TXSTA.4
#BYTE TIMER0 =1
#BYTE PIR1 = 0xc
#BYTE PIE1 = 0x8c
#bit RCIF = PIR1.5
#BYTE RCREG = 0x1A
#BYTE PORTA = 5
#BYTE PORTB = 6
#BYTE PORTC = 7

#bit RB1 = PORTB.1
#bit RB0 = PORTB.0 

BYTE buff[MAX_BUFF+1], pos ;

/***********************
sarjaliikennekeskeytysessä puretaan sanoma buff puskuriin, message_ready =1 kun sanoma on valmis
Konennot voivat olla vain 4 merkkiä pitkä 
esim #11$
*******************************************************************************************/

#int_rda
void rda_isr(void ) {        // merkit UARTilta puskuriin
BYTE ser_ch;
 ser_ch= getch();

 if( !message_ready) {
   if( message_start) {     // sanoma on alkanut
      buff[pos++] = ser_ch;  // merkki talteen puskuriin

      if ( pos > MAX_BUFF) {  // nollaa
        message_start =0;  // nollaa sanoman alku 
        pos =0;
      }
     if( ser_ch==ENDCHAR){  // loppumerkki $
       message_ready =1;

       buff[pos] =0;    // lopeta merkkijono

       }
    } // messager start end
   else if (ser_ch==STARTCHAR ) { // alkumerkki 

     message_start =1;    // startti mode 
     pos =0;         // aseta pointerin alkukohta */
     buff[pos++]= ser_ch; 
    } 

   } // message ready

}

/***********************************************
 Aseta sarjaliikennekeskeytysrutiinin samoman alku- ja loppumerkit
 ja käynnistä sanoma luku message_ready=0 ja message_start=0
 tämä pitäsi vielä laittaa käynnistymään, jos ei ole tullut mitään
 5 minuuttiin

*****************/
void set_receive_task( void ) {

  message_ready=0;      // nollaa valmis-merkki
  message_start=0;      // nollaa startti-merkki
  pos=0;           // nollaa myös saapuvien merkkien määrä
  enable_interrupts(INT_RDA); // salli taas sarjaliikenne keskeytykset
  RI=0;

}

void logo ( void) {
 printf("\n"); 
 delay_ms(100); 
 printf("\n\r\nOH3GDO Relevastaanotin " );
 printf(__DATE__);
 printf("\r\nOhjaussanoma #11$ molemmat päälle  ");
 printf("\r\nOhjaussanoma #00$ molemmat pois  ");

 }

/*********************************
 pura sanoma #11$ 

*****************************/
void  decode_data (void ) {
BYTE  rele1, rele2;
 printf("\rData=%s", buff); 

 if(buff[0] !=STARTCHAR) return; // jos ei tule oikea sanoma 
  rele1 = buff[1] - 0x30; 
  rele2 = buff[2] - 0x30; 
  if (buff[3]!= ENDCHAR) return ; // jos ei tule oikea sanoma 

 if(rele1) 
  output_low(PIN_B0); // vedä rele1 alas 
 else 
 output_high(PIN_B0); // vedä rele1 ylös 

 if(rele2) 
  output_low(PIN_B1); // vedä rele2 alas 
 else 
 output_high(PIN_B1); // vedä rele2 ylös
 printf("\rrele1=%d rele2=%d ",rele1,rele2);

}

//*********************
// alusta PIC hardware
//***********************
void PIC_init ( void) {

  setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
  setup_timer_0 (WDT_2304MS| RTCC_INTERNAL);
  setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 );

  setup_spi (SPI_SS_DISABLED); // SPI pois päältä 

  setup_ccp1(CCP_OFF); // PWM1 pois 
  setup_ccp2(CCP_OFF); // PWM2 pois 

  set_tris_b ( 0x0); // laita suuntarekisterit releitä varten oikein
  C2ON=0; 
  SSPEN =0; 
  setup_comparator (NC_NC_NC_NC); 
  enable_interrupts(INT_RDA); // vastaan otto keskeytys päälle 

  enable_interrupts(GLOBAL) ; // Yleiskeskeytys päälle 
  output_high (PIN_B0);  // releet pois päältä aluksi 
  output_high (PIN_B1);  // releet pois päältä aluksi 
}

void test( void) 
{ 
  output_high (PIN_B0);  // releet pois päältä aluksi 
  output_high (PIN_B1);  // releet pois päältä aluksi 
  output_high (PIN_B2);  // releet pois päältä aluksi 
  delay_ms(1000); 
  output_low (PIN_B0);  // releet pois päältä aluksi
  output_low (PIN_B1);  // releet pois päältä aluksi
  output_low (PIN_B2);  // releet pois päältä aluksi 
  delay_ms(1000); 
}
//==========================
// pääohjelma alkaa tästä 
// =================
void main ( void)
{
 logo(); 
 PIC_init();    // alusta PIC hardware 

 while (1) 
 { 
 restart_wdt(); 
 if( message_ready) 
  {
  decode_data();
  set_receive_task(); // käynnistä keskeytysohjela 
  }
 } // while end
}  

[[/code]]

ja vastaanottimen hex-tiedosto 

[[code]]
 :1000000003308A00372B0000FF00030E8301A1009C
:100010000A08A0008A010408A2007708A300780853
:10002000A4007908A5007A08A60003170D08031399
:10003000A70003170F080313A80003170C080313E6
:10004000A90003170E080313AA00831383128C3030
:100050008400801E2D288C1A4E2822088400230834
:10006000F7002408F8002508F9002608FA002708F8
:1000700003178D000313280803178F0003132908A3
:1000800003178C0003132A0803178E00031320089C
:100090008A00210E8300FF0E7F0E09008A110A12CA
:1000A00051288C1E51281808AB001A08F800AB1C08
:1000B0005B28181218167808C1002C188628AC1C6A
:1000C00079283208B20A2D3E84008313410880004B
:1000D0003208043C03186E28AC10B2014108243CDD
:1000E000031D78282C142D303207840083138001DF
:1000F00086284108233C031D8628AC14B20132082F
:10010000B20A2D3E84008313410880008C128A11AC
:100110000A122D288A068A27C81947224F10D23280
:10012000EC32F630733AE130EE37F4346E102000E2
:10013000B2192D35EF3AEC3AAD1836000D340A34C9
:100140004F3468346A3461347534733473346134D1
:100150006E346F346D3461342034233431343134AF
:10016000243420346D346F346C3465346D346D3424
:100170006134743420347034E434E4346C346C34DA
:100180006534203420342034203400340D054F34BD
:10019000EA30F539F330EE37ED30A0113018241085
:1001A000ED37EC32ED36613A2038EF347310201021
:1001B00000000D22613AE11EA53900000D396536B7
:1001C000E518BD126410F232EC32B21E2532201056
:1001D00000110B08B6008B13831603178C170C1431
:1001E0000000000083120313B61B8B1703170C08C3
:1001F0007F3903193F290313B60003170D080313B2
:10020000B70003170F080313B80036080C1E0629A1
:100210009900370803178D000313380803178F0060
:1002200003130B08B9008B13831603178C170C14D8
:100230000000000083120313B91B8B1703170C0D6A
:100240000E0D7F3903193F290313B60003170D085C
:100250000313B70003170F080313B80036080C1E6A
:100260002F299900370803178D0003133808031747
:100270008F008D0A03198F0A0313E928031703134C
:1002800008000A300C1E422999006430B60036304E
:1002900084008313000803195E290230F800BF3080
:1002A000F7006400F70B5129F80B4F299630F7003F
:1002B000F70B58295B296400800B4D298A300317FE
:1002C0008D0000308F000313E920983003178D0054
:1002D00000308F000313E9209E3003178D0000309B
:1002E0008F0003130B08B6008B13831603178C17AC
:1002F0000C140000000083120313B61B8B170317A6
:100300008C0803199B290D080313B60003170F0867
:100310000313B70003170C0803130C1E8D29990053
:10032000360803178D000313370803178F008D0A53
:1003300003198F0A7129C6308D0000308F00031316
:10034000E9208A110A12642B831603170908C039A1
:10035000890003131F129F12003003178800031334
:100360000108C7390F38810035308312900094128C
:10037000B5123508831687008312351635088316A3
:1003800087008312B5113508831687000130831268
:100390009400003083169400F030831297059D0579
:1003A00000308316860083120317881303139412F8
:1003B0000317870188018901831603138C16C03047
:1003C00083128B04F830831686008312061483167A
:1003D0008600831286148A110A12652B0B08B90055
:1003E0008B13831603178C170C1400000000831264
:1003F0000313B91B8B170318262A03170C087F3920
:100400000313B90003170D080313BA0003170F08ED
:100410000313BB0039080C1E0B2A99003A08031776
:100420008D0003133B0803178F0003130B08BC0058
:100430008B13831603178C170C1400000000831213
:100440000313BC1B8B17B80B262A462A03170C0D67
:100450000E0D7F390313B90003170D080313BA00FB
:1004600003170F080313BB0039080C1E352A990027
:100470003A0803178D0003133B0803178F008D0AFA
:1004800003198F0A03100313B80BEE2908003F0865
:10049000F8013E0203184F2A3E08F7005B2AF701D5
:1004A0000830C000BE0DF70D3F0877020318F700B3
:1004B000F80DC00B522A08002030391E3030BA0027
:1004C0003808F700B81F6C2AF709F70A7708B80050
:1004D0002D30BA00B91739143808BE006430BF0097
:1004E00047227708B80030307807BB003808BE00D4
:1004F0000A30BF00472230307707BD003030780720
:10050000BC003A08F70030303B0203198B2AB914BB
:10051000B91B39159F2A3A08BB002030BA00303089
:100520003C020319972A3914B91BB9149F2A031DD9
:100530003914031D9F2A3B08BC002030BB00391929
:10054000A62AB918AA2A3918AE2AB22A3A080C1EC5
:10055000A72A99003B080C1EAB2A99003C080C1EE8
:10056000AF2A99003D080C1EB32A99000800D93023
:1005700003178D0000308F00031006300313B800FE
:10058000EE212D308400831380080319DA2AB90183
:100590000408B8003910831B391400080C1ECE2A39
:1005A000990038088400831339188317840A0319C3
:1005B000850AC42A2D08233C031D2A2B30302E0225
:1005C000B60030302F02B7003008243C031D2A2B20
:1005D000B6080319F12AF830831686008312061034
:1005E000F62AF8308316860083120614B70803191A
:1005F000FF2AF8308316860083128610042BF83009
:100600008316860083128614DE3003178D000030B7
:100610008F00031007300313B800EE213608B8002E
:100620001830B9005C22E23003178D0000308F00D3
:10063000031407300313B800EE213708B800183050
:10064000B9005C2220300C1E232B990020300C1E98
:10065000272B99008A110A12692B2C10AC10B201B9
:1006600083168C1683128C128A110A126A2B0308C5
:100670001F398300713083168F0090010F08831299
:10068000AB018316031787110C3003139900A230B6
:1006900098009030831298002C10AC10B401B30174
:1006A000FF30B500831603170908C039890003130A
:1006B0001F129F12003003178800831287018801E0
:1006C0008901831303134129A42964002C1C6A2B7C
:0806D000B72A2D2B652B6300F6
:04400E00AC2C0007CF
:00000001FF
;PIC16F886
;CRC=DF8C CREATED="23-joulu-16 00:14"

Joku kysyi onko PIC:lle valmiita piirilevyjä.
En tiedä muista mitään, mutta minulla on ainakin.
Tässä kuvassa on muutama.

piirilevyja.JPG

Tässä on ensimmäinen testilaite. Sillä varmistettiin, että softa toimii.

Testilaite.JPG

Tässä on 5 voltin rele Rayex R1-1A0500 10VA. Näitä releitä on diodilla tai ilman, siksi prosessorin nastoihin on laitettu diodit. Tosin PICeissä on joka nastassa diodit jo valmiina käyttöjännitteeseen, joten diodeita ei oikeastaan tarvita.

R2Relay.jpg

Kun selasin piirilevyjäni, löysin sieltä muutamia sopivia.
Sopisikohan nämä ?

PIIRILEVYJA1.JPG

OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License