Oprokytkin

Tämä on verkkokäyttöinen optokytkin.
Se on esitetty Electronic Design lehdessä 1975

OPTOCOUP.jpg

Tässä on nollapistekytketty optokytkin.
Tämä tarkoittaa, että optokytkin toimii vain kun verkkojännite on nolla-tilassa.
Tuossa ensimmäisessä kuvassa on esitetty nollapisteoptokytkimen periaate.
Siitä tulee jännite vain kun verkkojännite on nollatilassa.

Toisessa kuvassa on esitetty optokytkimen toiminta kun ohjataan triakia eristetyltä puolelta

Pekka OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License