Lammityssaadin

Sikalan lämmityssäädin säätää lämpötilaa, antaa lisälämpöä ja antaa hälytyskontaktin GSM hälyttimelle.

Lämmityssäätimessä on etäanturi, ohjauslaite ja mahdollisuus asetella arvoja GSM puhelimen avulla
Perusarvot ovat:
Ylärjahälytys +30C 10sek viive
Alarajahälytys -15C 10sek viive
Lämmytys pois +21C 10min viive
Lämmitys päälle +19C 10min viive
Lisälämpö +17C 10s viive

Pelti.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License