automaattistart

Mitä, jos sähköserverin puhelin sammuu?
Minulla on ollut useita vuosia käytössä Probyten GSM rele 2007. Kaksi kertaa on sattunut, että puhelin on jostain syystä sammunut, yleensä kovalla pakkasella. Tämä on tapahtunut, vaikka puhelin on ollut koko ajan laturissa. Syynä voi olla pitkä sähkökatko tai jokin kylmään ympäristöön liittyvä minulle tuntematon syy.

GSM-puhelimissa on sähköserverikäyttöä ajatellen se ikävä piirre, että ne eivät käynnisty uudelleen ellei niiden käynnistysnappulaa paineta n. 2 sekunnin ajan. Jos puhelin sammuu, sen saa päälle vain ajamalla mökille ja painamalla käynnistysnappulaa. Tai ehkä ei sittenkään tarvitse, jos värkkää sopivan vempaimen…

Käynnistysnappulan napoihin juotetaan johdot
Alla kuvaamani ratkaisu edellyttää, että käynnistysnappulan painamista simuloidaan releen avulla. Sitä varten tulee käynnistyskytkimen kantoihin juottaa johdot. Temppu kannattaa tehdä vain sellaisille puhelimille, joissa on erillinen käynnistysnappula. Menettely vaihtelee puhelinmallista riippuen, joten voin antaa vain yleisluontoisen ohjeen:
Poista puhelimen akku, SIM-kortti ja kuoret. Avaa puhelinta kasassa pitävät pienet Torx-ruuvit (joissakin puhelimissa on ruuveja näkymättömissä esim. antenniasetelman alla) ja pura puhelin niin, että puhelimen yläosassa olevan käynnistyskytkimen juotostassut tulevat näkyviin. Kytkimen ylin tassupari on kytketty maahan. Kytkintä painettaessa alin tassupari oikosulkeutuu maahan ja puhelin joko sammu, jos se on päällä, tai käynnistyy, jos se ei ole päällä. Juota ohut eristetty johto jompaankumpaan alempaan tassuun ja toinen joko ylempään tassuun tai mihin tahansa sopivaan kohtaan puhelimen maahan. Leikkaa saksilla silikonikumisen painonapin sivusta pieni pala pois, jotta johdoille tulee ulosmenotie. Kokoa puhelimen runko niin, että johdot pistävät esiin painonappiin tehdystä kolosta. Pistä puhelimen kuoret, SIM kortti ja akku paikoilleen. Testaa puhelin. Johtojen päiden yhdistämisen n. 2 sekunniksi pitäisi käynnistää ja sammuttaa puhelimen. Myös käynnistyspainonapin pitäisi toimia kuten ennenkin (Kuva1.)

Johto.jpg

Kuva 1. Nokia 2100 kännykkä, jonka käynnistysnappulan rinnalle on juotettu johtimet

Hyödynnetään automaattista näppäinlukkoa
Releen avulla voidaan puhelin nyt käynnistää mutta myös sulkea. Mutta miten joku relelaite voi tietää, onko puhelin päällä vai onko se pois päältä? Tieto on oleellinen, sillä emmehän halua sulkea yhteyttä kesken kaiken. Onneksi sitä ei tarvitsekaan tietää! Jos puhelimessa on näppäinlukko päällä, käynnistyskytkintä painettaessa ei tapahdu mitään ja puhelin ei myöskään sammu releen aktivoituessa. Sen sijaan jos puhelin on pois päältä, releen aktivoituminen käynnistää puhelimen. Relelaite voisi olla esimerkiksi sellainen, että se kytkee releen päälle 2-3 sekunniksi neljän tunnin välein. Näin sammunut puhelin käynnistyisi viimeistään 4 tunnin kuluttua sammumisesta. PIN-kyselyn on oltava pois päältä.
Laite voidaan valmistaa kahdesta IC-piiristä ja muutamista oheiskomponenteista. Rakennetaan 4-tunnin viive hitaalla oskillaattorilla varustetusta 4060 laskuripiiristä ja 2-3 sekunnin relepulssi 555 ”monostable” –kytkennästä (Kuva2). Laite on modifikaatio aikaisemmin netissä julkaistusta viivekytkennästä. (http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Timing/24hour.htm). Releen takia laite soveltuu huonosti paristokäyttöön. 12 V jännitteen voi ottaa esim. sähköserverin 12 V navoista.

autostart.jpg

Kuva 2. Sammuneen matkapuhelimen käynnistys noin 4 t välein. Puhelimen automaattisen näppäinlukon oltava päällä ja PIN-kyselyn oltava pois päältä. Puhelimen virtakytkimen rinnalle on juotettava releelle menevät johdot. Ajastimen aikaa voi muuttaa esim. 2 tunniksi vaihtamalla transistorin kannalle menevän vastuksen ja resetointidiodin pinniin Q12.

TIMER_4H.jpg

Kuva 3. Releetön kytkentä, joka soveltuu paristoille. Kytkennässä hyödynnetään 4060:n oskillattorin 1,7 sekunnin pulssia AND-logiikkapiirin avulla

Jos sinun on mahdollista ohjelmoida PIC mikrokontrolleri, vastaava toiminto on erittäin helppo toteuttaa pienellä PIC piirillä (esim. PIC12F509) ja ohjelman pätkällä: ensin 4 tunnin viive, sitten transistoria ja relettä ohjaava pinni ylös 2 sekunniksi ja paluu ohjelman alkuun. Itse käytän tällaista PIC-ohjattua relettä (ks alla).

Onko yhteys nyt varmasti kunnossa?
Sitähän ei etänä voi tietää mitenkään muuten kuin soittamalla sähköserverin numeroon: jos serverin puhelin vastaa, yhteys on kunnossa. Koska kuvaamassani reset-kytkennässä PIN-koodin kyselyn on oltava pois päältä, mahdollinen voro voi soitella puhelimella mielin määrin. Riskin minimoimiseksi voidaan asentaa puhelunestoja tai käyttää prepaid-liittymää. Itse käytän jälkimmäistä vaihtoehtoa ja soittelen puheajan loppuun kesähelteillä. Näin talvikäyttö tulee käytännössä ilmaiseksi.

Terveisin MikkoJ

Hieno juttu taas
=== alla ehdottamasi mikroprosessori kytkentä ==============
3310Start.JPG
GSMSTART.jpg

--
Hex koodi

:100000002500180A030A0C024306170A010C2800EF
:10001000BF0C27000400E7020A0AE802080A4A0C9B
:100020002700E702110A00000400EC02060A00089B
:100030006400FF0C29000F0C270061000F0C020068
:10004000040007020200480C270061000F0C0200A8
:10005000040007020200080C02000F0C27006100D8
:100060000F0C0200040007020200080C0600290021
:1000700066006A00EF0C27000A0287000307490A9E
:10008000F00C2B00FA0C2C000309EB02420AAA0226
:100090003A0A2605080C2B00FA0C2C000309EB0287
:0800A0004C0A2604390A030092
:021FFE00EE0FE4
:00000001FF
;PIC12F508
;CRC=7997 CREATED="19-tammi-11 22:16"
'====

Toisaalta tuota prosessoriakaan ei tarvita, laita vaan oikosulku start-näppimen rinnalle.
Siinä se.

Pekka OH3GDO

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License