Ahtopaineloggeri

Auhtopainemittari

Ahtopaineita tarvitaan kilpa-autoissa, erityisesti 400m kiihdytysajoissa.
Näissä autoissa on neljä ahdinta ja kaikkien ahtopaine pitää tietää tarkasti koko 400m matkan.
Miten mitataan ja talletetaan ahtopaine?
No, tarvitaan paineanturit, anturielektronikka ja data loggerit.
PIC16F886 prosessori ja talletus sarjaliikenteellä PC:lle.
Sitten siinä PC:ssä voi olla WIFI-palikka, jotta saa helposti datan tavalliselle PC:lle.


Ahtopaine anturi 250kPa = noin 2.5bar
Tämä on Motorolan anturi MPX4250AP

Paineliitin 3mm

Sähköliitäntä
1 = out
2 = gnd
3 =5V
4,5,6 ei kytketä

motorola.jpg

Probyte painelogger

paineloggeri.jpg

Paineanturi ahtopainetta vartehttp://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4250A.pdf

Sopiva tietokone autoon on EBOX 4300JSK +XP

ebox4300.jpg

Mittaustiedostojen grafiikkaohjelma

Pekka moc.liamg|odg3ho#moc.liamg|odg3ho

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License